Kontakt

Flexolabels Sp. z o.o.

ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław, Poland

+48 71 757 49 50

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS.

Siedziba sądu:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000470428

Numer podatkowy VAT: 895 20 23 455

Numer REGON: 022190590

Numer BDO: 000142052

Paweł Siedlecki

Kierownik działu handlowego

+48 71 757 49 51
Jarosław Sirek

Specjalista ds. handlowych

+48 71 757 49 52

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!