Kontakt

Flexolabels Sp. z o.o.

ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław, Poland

+48 71 7574955

EU VAT: PL8952023455

 

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Registernummer:  KRS 0000470428

Verantwortlich Für Den Inhalt Nach § 55 Abs. 2 RStV:: Frau Izabela Harczuk

Marta Kossowska

Vertrieb

+48 71 757 49 55
Agnieszka Marcinkowska

Kundenbedienung

+48 71 757 49 54
Krzysztof Derbot

Verkaufsleiter

Haben Sie Eine Frage? Kontaktieren Sie uns!