Praca

Flexolabels  >  Praca

Oferty pracy

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

Konfekcjoner etykiet samoprzylepnych

Miejsce pracy: Wrocław ul. Paprotna 8 (Marino)

Firma nasza zajmuje się produkcja etykiet samoprzylepnych dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Oferujemy stabilną pracę w młodym zespole od poniedziałku do piątku w systemie 3 zmianowym (6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00).

Zakres obowiązków:
• obsługa urządzeń przewijających i wykrawających (po przeszkoleniu)
• przestrzeganie przepisów BHP, utrzymywanie porządku w miejscu pracy
• potwierdzanie statusu oraz realizacji realizowanych zamówień
• drobne prace magazynowe

Wymagania:
• dobry stan zdrowia, zaangażowanie, dokładność

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (po okresie próbnym)
• atrakcyjne i stałe wynagrodzenie, dodatkowe premie związane z realizacją planów
• dobrą atmosferę w przyjaznym środowisku pracy

 

 

W związku z rekrutacją prowadzoną w sposób ciągły, zastrzegamy sobie mozliwość wykorzystania zgłoszenia przez okres 1 roku od daty aplikacji, w związku z tym prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji organizowanych przez Flexolabels Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………….. lub numer telefonu ……………………………………………………………………………

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FLEXOLABELS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-117) przy ulicy Paprotnej 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000470428, NIP: 8952023455, REGON: 022190590, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, reprezentowana przez: Zarząd.

2. Administrator danych osobowych informuje, iż nie został powołany Inspektor ochrony danych i sam wykonuje jego czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy oraz paragraf 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

4. FLEXOLABELS Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.. W wypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane będą przechowywane przez FLEXOLABELS Sp. z o.o. przez okres tej i przyszłych rekrutacji, to jest nie dłużej niż przez okres 1 roku.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest  niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.