Dane Rejestrowe

Flexolabels  >  Dane Rejestrowe

Siedziba Zarządu

Flexolabels Sp. z o.o.
Ul.Paprotna 8
51-117 Wroclaw
POLSKA

Zarząd:

Izabela Harczuk – Prezes Zarządu

Kontakt:

Telefon:    + 48 71 757 49 50

E-Mail:        biuro@flexolabels.pl

Rejestr:

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS.
Siedziba sądu:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:
KRS 0000470428

Numer podatkowy VAT:

PL8952023455